skip to Main Content

Contra-expertise / Arbitrage

Onafhankelijke, deskundige autonome expertise, second opinion of bindend advies

Heeft u een complexe of grote schade? Heeft of verwacht u geen overeenstemming te kunnen bereiken met een expert die namens uw verzekeraar is ingeschakeld?

Mobiel Expertise en Advies biedt u contra expertise vanuit ruime ervaring op het gebied van technische expertise, onderzoek en regres.

Het inschakelen van een contra expert kan uit objectiviteit en onafhankelijkheid een zeer verstandige keuze zijn. Uiteraard worden de verwachtingen en haalbaarheid van de schade eerst met u als opdrachtgever besproken.

Bij een schade waar een expert namens een verzekeraar en een contra expert over de omvang of oorzaak geen overeenstemming hebben bereikt, kan Mobiel Expertise en Advies een bindend advies uitbrengen.

Mobiel Expertise en Advies werkt conform de gedragsregels en akten die NIVRE voor expertise, contra expertise en Arbitrage heeft opgesteld.

De NIVRE akten en gedragsregels zijn via de groene button direct te benaderen.

Back To Top