skip to Main Content

Schade Expertise

Deskundige schadevaststelling voor de oorzaak en schadeomvang

Afhankelijk van de casus of klantvraag doet Mobiel Expertise en Advies onderzoek naar de toedracht, de oorzaak, de omvang en de eventuele regresmogelijkheid van een schade.

Een schade-expertise en/of onderzoek kan uiteraard traditioneel met een bezoek op locatie worden uitgevoerd. Vanwege het uitgebreide netwerk, ervaring en moderne media middelen kan een schade-expertise uit praktisch en economisch oogpunt in veel gevallen op afstand worden ingeleid of geheel worden afgewikkeld (tele-expertise).

Indien dit voor het onderzoek noodzakelijk of gewenst is, wordt door Mobiel Expertise en Advies een onafhankelijk geassumeerde deskundige op het gebied van metallurgisch, forensisch en/of olie analyse (laborant of onderzoeker) aangesteld.

Duidelijkheid en objectiviteit naar partijen staat voorop, ook als de conclusie uit onderzoek en omvang niet aansluit bij de oorspronkelijke verwachtingen.

Back To Top