skip to Main Content

Diensten / specialisatie

Een uitgebreidere toelichting vindt u in onderstaande disciplines

Schade-Expertise

Deskundigen vaststelling van oorzaak en schadeomvang

Contra-expertise / Arbitrage

Onafhankelijk, deskundige autonome expertise, second opinion of bindend advies

Risicoadvies

Risico en preventieadvies, polis dekking en voorwaarden

Onderzoek

Toedracht, bevindingen, feitelijkheden, oorzakelijkheid en regresmogelijkheid

Waardebepaling / Taxatie

Waardepaling en taxatie voor schadeverzekeringen en inkoop/verkoop

Back To Top