skip to Main Content

Onderzoek

Toedracht, bevindingen, feitelijkheden, oorzakelijkheid en regresmogelijkheid

De expert namens Mobiel Expertise en Advies doet op basis van waarheidsvinding technisch  deskundigenonderzoek naar de oorzaak van een schade.

Omdat een technisch onderzoek naar een  schadeoorzaak vaak destructief is, wordt voorafgaand aan een onderzoek beoordeeld of er meerdere betrokken partijen zijn.

In overleg met de opdrachtgever worden de belanghebbende partijen uitgenodigd om gelijktijdig eveneens onderzoek te doen (of laten doen door een eigen deskundige) naar de schadeoorzaak.

Indien dit voor het onderzoek noodzakelijk of gewenst is, wordt door Mobiel Expertise en Advies een onafhankelijk geassumeerde deskundige op het gebied van forensisch, metallurgisch en/of olie analyse (laborant of onderzoeker) aangesteld.

Back To Top